Home 2017-12-03T16:03:17+00:00

GEDEELDE ZORG

Ieder mens, iedere organisatie wordt geconfronteerd met complexe problemen die niet zomaar opgelost kunnen worden. Meer nog, soms lijkt iedere oplossing een averechts effect te hebben waardoor mensen en organisaties vastlopen. Vialogos helpt mensen en organisaties uit deze impasse te raken door inzicht te geven en eenvoudige vaardigheden aan te leren waardoor ze gewapend zijn om met complexe problemen om te gaan.

Al is er een randvoorwaarde. Complexe problemen aanpakken vertrekt vanuit het besef dat mensen complexe netwerken vormen waarin ze van elkaar afhankelijk zijn. Daarom is de conclusie helder. Complexe problemen oplossen is een gedeelde verantwoordelijkheid en een GEDEELDE ZORG.

Bekijk meer

LAATSTE NIEUWS

IK WERD WEER GEPAKT!

  Tienerpooiers, het is stilaan een gekend fenomeen. In 2017 werden er 40 nieuwe dossiers geopend. Childfocus en andere organisaties proberen de problematiek een halt toe te roepen. We kennen allemaal de slogan ‘Laat je [...]

You shall not harm!

Waarom sociale uitsluiting onvergeeflijk (immoreel) is. Iedere tijd krijgt de morele waarde die het verdient. Dat is een mooie gedachte omdat ze de mogelijkheid op verandering en dus ook morele vooruitgang in zich draagt. Een [...]

Bekijk meer

Vialogos leert van iedere cliënt en iedere organisatie. Problemen zijn het motief om op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing en nieuwe methodieken te ontwikkelen die preciezer inspelen op de vragen van cliënten en organisaties. Iedere nieuwe opdracht is een reden om bestaande methodieken te verbeteren en nieuwe methodieken te ontwikkelen. De ontwikkeling en creativiteit van de medewerkers wordt gevoed met maatschappelijke evoluties en nieuwe inzichten uit de exacte wetenschappen en de menswetenschappen. Onderzoek & Ontwikkeling vormt het fundament van het organisatiemodel om cliënten en organisaties met vernieuwende hulpverlening, opleidingen, consult, beleidsondersteunend stafwerk en proces- & conflictbegeleiding vooruit te helpen.

Problemen zijn geen problemen maar disfunctionele afstemmingen waardoor de wederzijdse verwachtingen en noden van mensen, organisaties en de samenleving niet ingelost worden. Dat creëert frustraties, conflicten en in extreme gevallen geweld omdat iedere partij in een strijd voor het eigen belang verwikkeld raakt. Vialogos vertrekt resoluut vanuit het bestaansrecht van het belang van iedereen en brengt een evolutie op gang waarin wordt gewerkt naar een situatie die het belang van iedere partij een plaats geeft.

De mogelijkheden van mensen vormen de bron van evolutie. Als mensen tot een nieuwe onderlinge afstemming komen zijn er mogelijkheden die voordien ondenkbaar waren. Vialogos streeft altijd naar samenwerking omdat samenwerking de creativiteit, het probleemoplossend vermogen en de mogelijkheden van mensen en organisaties vergroot.

Vialogos zal nooit aansturen op revolutie maar op evolutie. Het proces dat Vialogos initieert vertrekt vanuit de bestaande situatie en mogelijkheden van mensen en organisaties. Kleine en haalbare aanpassingen, met een betekenisvolle verbetering, zijn het doel van het proces. Het risico dat een oplossing buiten de mogelijkheden van de mensen en organisaties valt is in het geval van drastische veranderingen te groot. Met nieuwe frustraties als resultaat.

De vier voorgaande principes vormen het uitgangspunt van de ontwikkeling van Vialogos. Hulpverlening, opleidingen, consult, beleidsvoorbereidend stafwerk en proces- & conflictbegeleiding worden gevat met concrete methodieken die op deze vier fundamenten steunen. Vialogos leert mensen en organisaties denken en werken vanuit deze vier uitgangspunten waardoor ze zich makkelijker aanpassen aan de veranderende verwachtingen van mensen en de samenleving. Dat aanpassingsvermogen heet veerkracht.

LAAT ONS SAMENWERKEN

Neem contact met ons op