PROJECT- & STAFWERK

Tijdelijk extern projectmanagement kan in cruciale fasen van de evolutie van een organisatie een meerwaarde bieden omdat de neutraliteit en scherpte groter zijn en een duidelijk adviserende positie kan ingenomen worden ten aanzien van de organisatie. Bovendien kunnen de structurele middelen van organisatie optimaal gebruikt worden voor de kernprocessen en niet voor dure stafmedewerkers. De werknemers van Vialogos hebben zich jarenlang onderscheiden gedurende het uitvoeren  van complex projectmanagement door de efficiëntie, effectiviteit en diepgang waarmee de opdrachten werden uitgevoerd. Vandaar dat Vialogos in de opdracht van organisaties duidelijk afgebakende projecten leidt.

Projectmanagement is onontbeerlijk voor een organisatie die wil evolueren. Goede projectleiders leveren de bouwstenen voor belangrijke beleidsbeslissingen aan. Structurele stafmedewerkers zijn duur en hun slagkracht is op belangrijke momenten niet altijd groot genoeg omdat ze zelf werknemer zijn van de organisatie die ze adviseren. Hun neutraliteit en objectiviteit wordt hierdoor belemmerd of ze stuiten op weerstanden binnen de organisatie die de transitie vertragen.

Gedurende een verkennend gesprek worden aard, de omvang en de vorm van het eindresultaat vastgelegd. Vialogos werkt een samenwerkingsvoorstel uit met daarin een duidelijke begroting van de tijd, de randvoorwaarden van de uitvoering, de aanpak die wordt toegelicht in de vorm van stappen met concrete tussendoelen, de manier waarop de medewerkers van de organisatie betrokken worden en de specificaties van het eindproduct. Alles wordt gevat in een helder projectcharter. Het werk wordt uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken, frequent geëvalueerd en bijgestuurd. Met Vialogos worden complexe projecten tot een tastbaar goed einde gebracht.

Kwaliteitsvol project- & stafwerk is onontbeerlijk voor een organisatie die wil evolueren. Goede project- & stafmedewerkers leveren de bouwstenen voor belangrijke beleidsbeslissingen aan. Maar structurele stafmedewerkers zijn duur en hun slagkracht is op belangrijke momenten niet altijd groot genoeg omdat ze zelf werknemer zijn van de organisatie die ze adviseren. Hun neutraliteit en objectiviteit wordt hierdoor belemmerd of ze stuiten op weerstanden binnen de organisatie die de transitie vertragen.

Gedurende een verkennend gesprek worden aard, de omvang en de vorm van het eindresultaat vastgelegd. Vialogos werkt een samenwerkingsvoorstel uit met daarin een duidelijke begroting van de tijd, de randvoorwaarden van de uitvoering, de aanpak die wordt toegelicht in de vorm van stappen met concrete tussendoelen, de manier waarop de medewerkers van de organisatie betrokken worden en de specificaties van het eindproduct. Alles wordt gevat in een helder projectcharter. Het werk wordt uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken, frequent geëvalueerd en bijgestuurd. Met Vialogos worden complexe project- & stafopdrachten tot een tastbaar goed einde gebracht.