OPLEIDING

Organisaties worden geconfronteerd met een kloof tussen wat hun cliënten verwachten en wat de organisatie kan bieden. Het is een permanente uitdaging om deze kloof te dichten. De kernprocessen van organisaties zijn uniek en worden verschillend ingevuld. Vandaar dat het transfert van een standaardopleiding naar de werkvloer wordt bemoeilijkt. Vialogos gaat ervan uit dat een effectieve opleiding vanzelfsprekend maatwerk vraagt. Enerzijds zullen de opleidingen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en anderzijds worden de opleidingen afgestemd op de specifieke context waarin de opleiding wordt toegepast.

Wat kan ik van de opleidingen van Vialogos verwachten?

(1) Functionele modellen

De theoretische modellen zijn functioneel binnen het kernproces van de organisatie. Er wordt geopteerd voor het meest eenvoudige model met de grootste functionaliteit voor de praktijk.

(2) Theorie onmiddellijk toepassen

De theoretische modellen worden vertaald naar concrete instrumenten en handvatten die onmiddellijk bruikbaar zijn in de praktijksituaties. Theorie en praktijk worden gekoppeld.

(3) Eenvoudige theorie koppelen aan praktische oefeningen

Het handvat en het instrument worden onmiddellijk gebruikt in een beperkte casuïstische oefening waardoor de cursist voeling krijgt met de theoretische onderbouwing en de toepassing van het handvat in de eigen praktijk.

(4) Duidelijk beschreven methode

De opleiding is beschreven in een werkproces met duidelijke stappen, tussendoelen en methoden die de cursist helpen om de stap tot een goed einde te brengen. Detail en overzicht worden permanent met elkaar gecombineerd.

(5) Kleine stappen aanleren en ze nadien in één werkproces toepassen

De kleine stappen in het werkproces worden afzonderlijk aangeleerd waarna in een casuïstische simulatie, die het kernproces van de organisatie getrouw benadert, alle stappen worden toegepast. De cursist krijgt voeling met het toepassen van de verschillende aspecten in het globale werkproces.

(6) Supervisie

De organisatie kan kiezen voor een supervisie van de verdere implementatie in de praktijk. Het uitgangspunt is de situaties en de uitdagingen in het werkproces via coaching verder onder de knie krijgen en de teamwerking rondom het kernproces verder optimaliseren.

De gewone opleidingen voldoen aan de bovenstaande specificaties en laten een makkelijk transfert naar de praktijksituatie van de cursist toe omdat de cursist permanent wordt uitgedaagd om het geleerde toe te passen in zelf ingebracht casusmateriaal. De opleidingen van Vialogos worden door de cursisten beschreven als boeiend, diepgaand en hard werken. Cursisten koppelen de toepassingen naar elkaar terug en geven onder begeleiding van de opleider feedback aan elkaar. Het aannemen van een lerende houding en een lerende samenwerking met collega-cursisten is een belangrijke hoeksteen van de opleidingen van Vialogos.

Vialogos biedt opleidingen op maat van individuele opdrachtgevers aan. Deze opleidingen voldoen aan de bovenstaande criteria maar vertrekken vanuit de specifieke vraag van de opdrachtgever op twee manieren:

  1. Een standaardopleiding wordt gesneden op maat van de specifieke kernprocessen van de opdrachtgever.
  2. Er wordt een opleiding ontwikkeld die inspeelt op de vraag van de opdrachtgever. Vialogos onderscheidt zich zondermeer in de tweede opdracht omwille van haar vermogen om efficiënt en diepgravend een opleiding te ontwikkelen die vertrekt vanuit de theoretische kaders en de context van de opdrachtgever waarin het geleerde moet worden toegepast.
Beide soorten opleidingen op maat starten met een verkennend gesprek waarin de aard en de vorm van de opleiding worden vastgelegd. Vialogos werkt een draaiboek uit met daarin een duidelijke begroting van de tijd, de randvoorwaarden, de opleidingsmethodiek in de vorm van stappen met tussendoelen, de manier waarop de medewerkers van de organisatie worden opgeleid en de specificaties van het cursusmateriaal. Met Vialogos worden opleidingen op maat echte opleidingen op maat.