Het is zover!
Met trots kunnen we zeggen ‘de nieuwe website van Vialogos is klaar’.
Omwille van de gestage groei van Vialogos voldeed de vorige website niet meer aan de vraag van onze cliënten.
Net zoals op de vroegere website krijgt de cliënt die hulp zoekt een belangrijke plaats. Maar wat zijn de veranderingen?
Vialogos krijgt steeds meer vragen om organisaties te begeleiden bij het doorvoeren van belangrijke beleidsveranderingen.
Vandaar dat werd besloten om de website uit te breiden met een aanbod voor bedrijven en organisaties dat er toe doet.
Dat aanbod valt uiteen in proces- & conflictbegeleiding, consult, project- & stafwerk en opleiding. Alle vier de pijlers worden grondig toegelicht op de website.
Verder werd rekening gehouden met een eenvoudige navigatie en een vlotte toegankelijkheid van de essentiële informatie die de cliënt nodig heeft om zich snel een beeld te vormen van het aanbod.
De cliënt die op zoek is naar meer specifieke en diepgravende informatie kan hiervoor op de toggles klikken.
Meer dan de vorige website wil de nieuwe website een communicatiekanaal zijn dat de buitenwereld informeert over de manier waarop Vialogos kijkt naar de samenleving, haar uitdagingen en de kansen die het hierin ziet.
Vandaar dat de webiste ook een blog is die met informatie en soms ook eigenzinnige opinies de vinger aan de pols van de samenleving wil houden.
Geïnteresseerden kunnen ons, en vooral onze ideeën, volgen op Twitter en Facebook.
Met deze website zetten we vandaag een stap verder naar morgen.