Bottom-up kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg, iedere organisatie doet aan kwaliteitszorg. Voor heel veel organisaties is het een voorwaarde om subsidies te krijgen en wordt kwaliteitszorg herleid tot het beheren van een kwaliteitshandboek op de EFQM- of CAF-leest geschoeid. Kwaliteitszorg is een administratief proces dat in het meest extreme scenario een papieren tijger wordt. Het werk past zich moeizaam aan het kwaliteitssysteem aan en niet omgekeerd. De organisatie heeft nood aan een bottom-up-kwaliteitssysteem.

Is er een kwaliteitssysteem denkbaar dat perfect de kern van de organisatie vat, ondersteunt en permanent verbetert? Ja, dat is zeker het geval. Vialogos is gespecialiseerd in het opbouwen van vlotte bottom-up-kwaliteitssystemen die de kernprocessen maximaal ondersteunen. De aanpak is eenvoudig. De cliënt en zijn verwachtingen zijn het fundament van het kwaliteitssysteem. Tegenover deze verwachtingen worden kernprocessen geplaatst die beschrijven hoe de cliënt een antwoord krijgt op zijn vraag. Dan worden de randvoorwaarden aan de kernprocessen gekoppeld. Wat is de gepaste strategie om de cliënt te geven wat hij nodig heeft? Hoe kan de leiding van deze organisatie deze steunende strategie optimaal handen en voeten geven? Welke middelen en partnerschappen moeten hier tegenover geplaatst worden? Wat is een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid en welke logistiek moet hier tegenover geplaatst worden? Tenslotte worden er in de kernprocessen en de randvoorwaarden indicatoren geplaatst die helpen om continu te leren. En dat met één focus: een steeds beter antwoord geven op de vraag van de cliënt.

Het rendement is groot. De cliënt is meer tevreden. Medewerkers baseren hun werk op de best mogelijke kennis en de organisatie zet de middelen maximaal in om hen te ondersteunen. Het resultaat is een grote personeelstevredenheid. De middelen en de partnerschappen zijn afgestemd op de noden van de cliënt en de medewerkers. En de leiding van de organisatie realiseert de strategie om de cliënt nog gedienstiger te zijn. Daarmee sluit de kwaliteitscirkel zich in een lerende organisatie. Met Vialogos wordt kwaliteitszorg een zorg voor kwaliteit en geen papieren zorg.

EFQM-model met leiderschap als beginpunt

Kwaliteitsmodel Vialogos met de cliënt als uitgangspunt